Vanliga frågor

Vi hittade {0} resultat som stämmer överens med din filtrering.

Vad klarar de olika laddkopplen för effekt?

Laddomat 11-30 - 60 kW
Laddomat 11-30 "Duo" - 40 kW
Laddomat 11-100 - 200 kW
Laddomat 21-60 - 80 kW
Laddomat 21-100 - 120 kW
Laddomat MR 40 - 45 kW
Laddomat M120 – 120 kW
Laddomatic – 240 kW
Laddomat DN25 / DN32 – 60 / 95 kW
Laddomatic DN25 / DN32 – 70 / 170 kW

Hur kan jag räkna ut med vilken effekt min panna laddar tanken?

OBS se även vår Effektberäkningsmall (klicka här). Denna underlättar vid beräkning.

Effekten (i kW) beräknas med formeln:
Temperaturskillnad (°C) mellan inlopp och utlopp på pannan (= termometrarna på Laddomat 21) x Flöde* (l/h) x 1,16 / 1000

* Som referens kan sägas att i ett "bra" system - med rekommenderad rördimension och litet avstånd mellan panna och tank - har man på Laddomat 21 ett flöde på ca 2500 l/h. Normala flöden finns med i mallen ovan.

Exempel:
Temperaturskillnaden mellan ut- och inloppet till pannan på Laddomat 21 är 10°C.
Effekten är då ungefär 10 x 2500 x 1,16 / 1000 = 29 kW.

OBS att temperaturskillnaden skall vara stabil under ca 10 minuter för att man skall kunna "lita" på beräkningen.

Man kan även beräkna pannans effekt genom att läsa av tankens temperaturer:
Totala energin i tanken får man genom att ta totala temperaturhöjningen, t ex från 40°C till 90°C = 50°C, och multiplicera med den uppvärmda volymen, t ex 1000 liter.

Exempel: 50 x 1000 x 1,16 / 1000 = 58 kW

Om det tog 2 timmar att ladda tanken full, har man alltså en snitteffekt på 58 kW / 2 = 29 kW

OBS: En förutsättning är att man med säkerhet vet hur stor del av tanken som blivit uppvärmd.

Vilken temperatur på patron ska man använda i Laddomaten?

Beroende på pannans effekt, rörsystem etc, kan man ibland välja högre eller lägre temperatur än standardpatronen. Generellt gäller att man alltid väljer högsta möjliga öppningstemperatur, utan att man för den skull får problem med fläktstopp eller strypning av tilluft via dragregulatorn.

OBS Att vid uppstart av ny anläggning kan man ibland få köra med lägre temperatur under de första eldningarna. Detta för att minska problemen som den stora luft/gasavgången (som blir vid uppvärmning av färskt vatten) kan medföra.

Vad är skillnaden på Laddomat 21, 10/11 och 4030/MR 40 och 5030/MR 50?

Laddomat 21, 21-60 och 21-100 samt Laddomat 10, 11-30 och 11-100 används när man har VVB och shunt på tanken. 
Laddomat MR 40 (före detta Laddomat 4030) används när man har VVB och shunt på pannan.

Laddomat MR 40 reglerar flödet både från pannan till tanken (Laddning) och tillbaks till pannan (Urladdning).

Laddomat MR 50 reglerar flödet både från huvudtank/tekniktank till slavtank (Laddning) och tillbaks till huvudtanken (Urladdning).

Vad är skillnaden på Thermomatic CBJ/K, ERA, CC och EC HOME?

Vad är skillnaden på Thermomatic CBJ/K, CC och EC HOME?
Nedan förkortat till EC HOME, CC och CBJ)

Funktion

EC HOME är i grunden en lika enkel rumsgivarstyrning som CBJ, men med ett stort antal extra möjligheter.

EC HOME har en digital manöverpanel som även fungerar som rumsgivare.

EC Home går att beställa med trådlös rumsgivare, vilket ytterligare underlättar installationen.

Om man kör enbart rumsgivare har EC HOME ett kraftigare vädringslås än CBJ. Det sparar ytterligare energi.

EC HOME har dessutom möjligheten att koppla in utegivare, vilket gör att man bättre kan anpassa regleringen till olika system.
Man kan välja om man vill köra enbart framledningsgivare (konstantreglering), med rumsgivare, med rumsgivare+utegivare med rumsgivaren som prioritet och utegivarens kurva som maxbegränsning, med rumsgivare+utegivare med utegivarens kurva som prioritet och rumsgivaren som maxbegränsare, eller så kan man köra med enbart utegivare. Det finns även möjlighet att koppla in en enkel extern rumsgivare, s.k. passiv rumsgivare, vilket kan vara bra t ex i ett hyreshus eller annat fall där man inte vill att manövreringen skall vara tillgänglig för alla.

Utöver detta har EC HOME följande möjligheter:

• Inställbar minbegränsning av framledningstemperaturen.

• Inbyggt 24 h veckour för möjlighet att sänka temperaturen upp till 3 ggr/dygn.

• Styra cirkulationspump och eventuell tillskottsvärme via en extern reläbox.

• Inbyggd ingång för extern inkoppling av förvald temperatur, t ex via GSM-modul.

• Inbyggd utgång för att kunna skicka larm vid givarfel eller hög/låg temperatur, t ex via GSM-modul.

• Begränsa åtkomst och visning av data.

• Historik för de olika temperaturerna.

• Med den trådlösa rumsgivaren får man även en Timer-funktion, där man kan ställa en temperatur som ska gälla en viss tid - från 1 timme upp till 45 dagar.

Montage
EC HOME är mindre och har flera alternativa montagesätt och är därför lättare att montera, t ex där det är trångt pga. rördragning. Motor, transformator och framledningsgivare är anslutna vid leverans.

Manöverpanelen ansluts med medföljande (25 m) 4-ledarkabel.

EC HOME är enkel att montera med sin standardiserade montagesats.

Förutom våra egna shuntventiler passar EC HOME på alla aktuella ESBE-shuntar (typ MG, G, F, T, TM, H, HG, BIV och nyare VRG/VRB), DANFOSS HRB, LK, Vexve samt övriga tillverkare som använder samma hålstandard som ESBEs gamla shuntar.

Även CC har montagesats för alla dessa shuntar.

EC HOME har ett vridmoment på 10 Nm, vilket normalt räcker väl till för ovanstående shuntar, oavsett dimension.
Motsvarande utrustningar ligger oftast på 5-6 Nm.

Thermomatic CC har vridmoment 13 Nm.

Vad ska man ha för storlek på shunt?

En för stor shuntventil medför en försämrad reglerfunktion.

Som enkel tumregel gäller att normal villa = 6 kW maxeffekt skall ha ventil med kvs 1,6 alt 2,5. Stor villa = 12 kW skall ha ventil med kvs 4 alt 6.
Gäller på värmesystem med beräknat temperaturfall = 5 - 10°C.

Kan man förlänga givarkablarna till era styrningar?

Ja, om inget annat står i manualen, kan givarna enkelt förlängas med tvåledarkabel (t.ex. telefonkabel), till så gott som obegränsad längd.

Hur ska man montera en rökrörstermostat för att undvika att bulben blir bränd?

Bulben bör monteras på undersidan av rökröret, där det är lite svalare, med distansbricka om det behövs. För en utförlig beskrivning och tips, se instruktionen för rökrörstermostat.

Vilken temperatur skall rökrörstermostaten ställas på?

Exakt temperatur varierar från anläggning till anläggning. 50-120°C är vanligt. Det viktiga är att pumpen startas snabbt efter att eldningen påbörjas och att pumpen stoppas när elden brunnit ut. Trimma in värdet genom att ställa termostaten på 300°C, tänd sedan pannan och när man fått normal fyr vrider man ner termostaten lite under den temperatur där man får ett tillslag.
Kontrollera sedan när pannan slocknar att termostaten inte ställts för lågt så att pumpen är igång onödigt lång tid efter att fyren falnat.

Varför får jag ”dunkande” ljud i min Laddomat 21?

Detta beror i 9 fall av 10 på att det finns luft i systemet eller att man har ett slutet expansionskärl och för lågt arbetstryck. Se PDF för tips och råd om vad du kan göra.

Vad kan det behövas för service på en Laddomat?

Patronen - Förbrukas med tiden beroende på hur mycket den får jobba och hur hög temperatur den utsätts för. Temperaturer nära kokpunkten gör att patronen slits fortare.

Pumpen - Brukar inte gå sönder utan anledning. 
Det vanligaste är att föroreningar/luft/smuts/ i vattnet i anläggningen skapar beläggningar inuti pumpen, vilket kan göra att pumpen stannar eller lagren slits ut, med läckage och/eller missljud som följd.

Om pumpen går trögt kan det gå att göra rent den inuti och få igång den igen.

Om lagren är utslitna måste pumpen bytas ut. 
OBS att ett sådant här fel kan uppstå efter mycket kort tid, och kan kräva speciella åtgärder.

Rengöring - Vid ev. service kan det vara bra att göra rent alla tätningsytor, backventil mm.

Tanken är varm ända ner i botten men jag vill höja temperaturen mer. Hur gör jag?

Det bästa är att bara elda ”ett varv”, d v s elda tills tanken blir varm i botten och sluta där. 
Risken är annars att kylningen till pannan ej blir tillräcklig i slutskedet och pannan kokar/bryter. 
Man kan prova att byta termostatpatronen i laddomaten till en patron som öppnar vid högre temperatur. 
På detta sätt höjer man laddningstemperaturen under hela eldningen, vilket gör att man kan få en högre temperatur i tanken ända ner till botten med full kylning tills tanken är fulladdad.

Exempel: Ni kör med 72°-patron och får 80°C i tanken. 
Byte till 78°-patron innebär en höjning med ca 6°C = 86°C.

Man kan även prova att sänka hastigheten på pumpen. OBS på "gamla" pumpar bör man undvika att köra på lägsta hastighet då pumpen kan få problem att orka starta. På lågenergipumpar finns dock ej detta problem.

Hur kopplar man när tanken står i källaren, under pannan?

Man bör alltid försöka undvika att ha tanken lägre än pannan. 
Laddningskapaciteten påverkas negativt och det finns alltid stor risk för varmhållning av pannan om tanken är lägre.

Om man ändå måste koppla på detta vis, använd Laddomat 11-30/11-100, ej Laddomat 21, 21-60 eller 21-100 (p g a att självcirkulationsfunktionen ej fungerar), och placera Laddomaten på golvnivå nere vid tanken.
Används ändå Laddomat 21, 21-60 eller 21-100 bör backventilen spärras för att minska risken för varmhållning av pannan.

Kan man använda Laddomat när man har långt avstånd mellan panna och tank?

Rekommendationen är att använda en Laddomatic-lösning vid långa avstånd mellan panna och tank, men det går även placera Laddomaten närmare tanken istället för vid pannan, för att minska tankkretsens tryckfall. Pannkretsens tryckfall bör vara mer än 50% av tankkretsens tryckfall för att Laddomatens funktion skall kunna garanteras.

Det totala flödet i anläggningen kommer minska, vilket måste tas med vid dimensionering av anläggningen.

Man ska också komma ihåg att man får en större varm krets mellan panna och Laddomat och självcirkulationen kommer bli dålig eller obefintlig.

Se manualen för Laddomaten för maximalt rekommenderat avstånd mellan panna och tank.

Kan båda pumparna gå samtidigt på min Laddomat 4030/5030/MR 40/MR 50?

Den pump som inte får spänning roterar alltid med av vattenflödet. För att veta säkert att båda pumparna "går" måste man mäta spänningen fram till pumpen under drift.


Hur gör jag om jag vill byta ut en gammal Laddomat 21?

Vill man byta ut en gammal Laddomat 21 av någon anledning och slippa dra om rören, kan man använda Laddomat 21-100 + en adapter (vårt art. nr. 11 20 05) på höjden.

Ventilhuset till Laddomat 21-100 har samma mått på bredden som gamla Laddomat 21, men är lite lägre.

OBS vill man använda de nya kulventilerna med spak måste rören ändå dras om då dessa ventiler är längre än de gamla unionventilerna.

Varför får jag problem med Laddomat 3000/6XX.2 ihop med tryckstyrd pump?

På kretskortet till Laddomat 3000 (samt Laddomat 630.2, 650.2 och 655.2) sitter en kondensator på varje pumputgång.

Denna är till för att minska slitage på pumpreläna.

Vissa nyare tryckstyrda pumpar fungerar inte som dom ska p.g.a. detta.

I de fall problem uppstår kan man dock relativt enkelt ta bort kondensatorn så är problemet borta sedan.

Vi rekommenderar att kontakta vår support i dessa fall för instruktion om tillvägagångssätt.

Jag har använt produkt XX tidigare. Vilken produkt skall jag använda idag?

Se även Arkiv-sidan.

Thermomatic CBJ, ERA 10, ERA 10PE+ och Combi har ersatts av Thermomatic EC Home.

Thermomatic K och ERA K har ersatts av Thermomatic CC, men även EC Home går att använda.

Om du vill ersätta en gammal reglercentral som Laddomat 3000, SB630, 630.2, K650 eller 650.2, så ersätter Laddomat MR alla dessa.

Givarna som används till Laddomat MR är av samma typ så det enda du behöver byta är själva reglercentralen.

Vill du använda extra givare (MR har plats för upp till 4 st givare) för att läsa fler temperaturer i displayen, går det att beställa lösa givare, även Laddomat 31 eller 33P kan ersättas med Laddomat MR, men där behöver du också byta givare.

Har du köpt något av våra kompletta paket tidigare så följer här en lista över vilken produkt som ersätter.

Observera att det i vissa fall finns fler alternativ än tidigare. Detta gäller framförallt Kulvertstyrning.

Kontakta gärna vår support om du är osäker på vilket paket du skall välja för just din anläggning.


Laddomat Brännarstyrning 33P och Laddomat 630.2 - Laddomat MR 10. Använd System 10.

Laddomat Kulvertstyrning 31 och Laddomat 650.2 - Laddomat MR 30. Använd System 30.

Laddomat 4030 - Laddomat MR 40. Använd System 40.

Laddomat 5030 - Laddomat MR 50. Använd System 50.

Laddomat Kulvertstyrning ”Sol” - Laddomat MR 30. Använd System 31.

Laddomat 4030 + Brännarstyrning - Laddomat MR 40. Använd System 41.

Laddomat 5030 ”Sol” - Laddomat MR 50. Använd system 51.

Vad är det för typ av givare till era styrningar?

Våra vanliga givare är av typen NTC, 50 kOhm @ 25ºC. Du hittar komplett Ohm-tabell och vilka produkter givarna ingår i här.

I de fall givare är av annan typ finns detta angivet i manualen.

Kan jag behålla mina gamla givare om jag byter ut min gamla Laddomat 3000/SB630/630.2/K650/650.2 mot Laddomat MR?

Ja, det är samma typ av givare till Laddomat MR. Det går dessutom komplettera Laddomat MR med en eller två givare extra för att kunna läsa av fler temperaturer om så önskas då det finns plats för upp till 4 st givare.

Jag har en gammal Termoshunt som krånglar. Finns det reservdelar kvar eller vad ersätter jag styrningen med?

Den enda reservdel som finns kvar är rumsgivare till Termoshunt E. Idag ersätter Thermomatic EC Home båda versionerna av Termoshunt. Se Produktsidan för EC Home för mer info.

Åskan har varit framme och min styrning fungerar inte längre. Vad finns det för lösning?

Om styrningen är helt död kan det räcka att byta säkring/säkringar på kretskortet (i de fall säkring finns).

Om styrningen indikerar givarfel så kan det vara en givare som gått sönder, men det kan även vara någon komponent på kretskortet som gått sönder.

Kontrollera motståndet för givarna enligt manualen.

Beroende på styrning kan det gå att laga kretskort, men annars finns det möjlighet att beställa nytt kretskort eller ersättningsprodukt.

Vad är skillnaden på TV 4S och TV 4BIV?

De två ventilerna kan tyckas vara likadana på utsidan, men har helt olika funktion.

TV 4S är en fyrvägs shuntventil och används oftast på en panna, för att förvärma returen som kommer tillbaks från värmesystemet. 
På så sätt minskar risken för kondens i pannan.

Hetvatten från pannan blandas i shuntventilen med kallare returvatten från värmesystemet.

TV 4BIV är en bivalent shuntventil. Detta betyder att den kan ta hetvatten från 2 olika värmekällor, eller två olika nivåer i en ackumulatortank.

Behövs det inte så varmt vatten tas all värme från en lägre nivå i tanken, vilket främjar skiktningen då det blir mindre omrörning längre upp i tanken.

Det går även använda TV 4BIV som fördelningsventil, t.ex. för att leverera värme till olika nivåer i en tank när man har solfångare.

För att utnyttja en bivalent shuntventil på ett bra sätt skall den kompletteras med shuntautomatik, t.ex. Thermomatic EC Home.

Jag har köpt en Laddomat med tryckstyrd lågenergipump, men det verkar bli samma flöde oavsett hastighet?

På en Laddomat skall pumpen alltid stå i oreglerat (konstant) läge.

Varvtalsregleringen fungerar ej då tryckfallet på laddkretsen är i princip detsamma hela tiden, vilket gör att pumpen ger samma flöde, oavsett inställning.

I oreglerat läge ställs pumpens kapacitet manuellt till önskat flöde.

OBS för lågt flöde kan leda till att pannan blir överhettad.

Vad kan hända om jag har en för stor shuntventil till värmesystemet?

En för stor shuntventil kan innebära instabil reglering och dålig värmekomfort.

Har man shuntautomatik installerad kan en för stor ventil göra att motorn får arbeta väldigt mycket fram och tillbaks för att justera framledningstemperaturen.

Medeltemperaturen blir dock förmodligen rätt så det är inte säkert att det märks på temperaturen i huset.

Sköter man shunten manuellt märker man det på att en väldigt liten vridning på shunten kan innebära väldigt stor ändring av framledningstemperaturen, vilket kan medföra en stor pendling på temperaturen i huset och att man får springa och vrida på shunten väldigt ofta.

Jag har ibland problem med att det tar lång tid att få upp temperaturen i tanken om jag väntar med att elda tills tanken är helt kall. Finns det lite värme kvar i tanken när jag börjar elda är det inget problem. Vad beror detta på?

Detta fenomen kan inträffa då shuntventilen står helt öppen p.g.a. att värmen är slut och det finns ett värmebehov i huset.

Det som då händer är att flödet till värmesystemet är mycket större än flödet som kommer från pannan, vilket gör att det varma vattnet från pannan blandas med kallt vatten i tanken. 
Temperaturen ut till värmesystemet blir då lägre än vad som behövs för att shunten skall börja stänga.

Så snart tanken (alt. huset) blivit så varm att shunten börjar stänga kan tanken laddas med skiktning som vanligt.

Liknande fenomen kan inträffa om man har ett separat pannrum med huvudtank och kulvert till en slavtank inne i boningshuset.

Om man eldar och laddningen på kulverten startar kan flödet ut på kulverten vara större än flödet som kommer från pannan, vilket gör att det blir en för låg temperatur ut på kulverten.

Detta kan leda till att allt vatten i anläggningen blandas ut till en jämn, låg temperatur.

På vår nya styrning Laddomat MR har vi lagt till en funktion som gör att start av första laddningen vid eldning kan fördröjas en viss tid. Detta gör det hinner skapas en volym med varmt vatten innan kulvertladdningen startas.

Finns det någon fördel att använda Laddomat om man inte har någon ackumulatortank?

Även utan tank bör man använda Laddomat för att garantera att returtemperaturen inte blir för låg tillbaks till pannan. Se Laddomatens manual för rekommenderad inkoppling.

Vad vinner man på att använda ackumulatortank (och Laddomat) när man eldar med pellets?

En pelletspanna kan få svårt att hinna med om man tappar mycket varmvatten på en gång.

Med en tank förstoras varmvattenvolymen och man slipper detta problem.

En välisolerad ackumulatortank har mycket mindre förluster än en panna (beroende på pannmodell och ålder) och därför kan man minska värmeförlusterna kraftigt genom att lagra värmen i en tank istället för att hålla pannan varm hela tiden.

Längre gångtider och färre antal start och stopp gör att pannans verkningsgrad förbättras och miljöpåverkan minskas då pannan kan gå på full effekt hela eldningen.

Se Energimyndighetens test av pelletspannor här.

Hur länge skall termostatpatronen hålla?

Rekommenderat serviceintervall för patronen är 3 år, men kan variera kraftigt beroende på arbetsförhållanden i anläggningen.

En patron kan förbrukas på så kort tid som 1-2 år, men en livstid på 10-15 och t o m 20 år är inte ovanlig.

Under normala förhållanden slutar inte patronen fungera helt plötsligt, utan när den förbrukas kommer den öppna vid högre och högre temperatur.

Vad kan påverka livstiden?

Temperatur nära och över 100°C - oftast i samband med kraftig kokning - kan förkorta livstiden och i extrema fall medföra att patronen slutar fungera direkt.

I vissa anläggningar kan man få en ”pendling” vilket gör att temperaturen varierar upp och ner.

Detta tvingar patronen att öppna/stänga mångdubbelt mer än vad som är normalt.

Då patronen endast klarar ett visst antal öppna/stäng-rörelser, förbrukas den i dessa fall mycket snabbare.

Hur gör jag om jag vill koppla en Laddomat med rör som är grövre än R32?

Vi har ett adapterkit som förenklar övergången från R32 till R40 eller R50. Detta kit finns att beställa i 3-pack. Mer info hittar du här.

Jag har installerat en Laddomat med era nya ”bra” kulventiler med spak, men det läcker ändå ur spindeln. Vad gör jag?

Alla våra spak-kulventiler är försedda med en packbox i teflon runt spindeln, samt en kompressionsmutter som kan användas för att klämma ihop packboxen.

Vid läckage kan man enkelt ta loss handtaget och dra åt muttern lite för att få bort läckaget. Klicka här för instruktion för tillvägagångssätt i bilder.

Hur går jag tillväga om jag vill reklamera en produkt som kommer från er?

Det enklaste är att du kontaktar oss direkt via telefon eller E-post. Garantitiden är 2 år från installation eller 3 år från tillverkningsdagen. Vissa delar, t.ex. termostatpatronen, räknas som normala förslitningsdetaljer och behandlas annorlunda.

Finns den gamla pumpmotorn, Wilo RS25-6, kvar till Laddomat 21?

Ja, motorn kommer att finnas kvar som reservdel för Laddomat 21 fram till 2020.

Efter det får endast pumpar som är godkända enligt ErP* 2015 säljas. RSK nr är 576 19 96.

*ErP innebär att cirkulationspumpar inte får dra för mycket ström.

Alla våra pumpar är idag godkända enligt ErP 2015.

Jag skulle beställa ny pumpmotor till min Laddomat 21, men på den tryckstyrda lågenergipump jag fick är pumphjulet väldigt litet jämfört med den gamla. Fungerar detta verkligen?

Ja, vissa modeller av lågenergipumpar har mindre pumphjul, p.g.a att dessa pumpar arbetar på betydligt högre varvtal.

Varför ska jag välja en Laddomat med självcirkulation?

Självcirkulation gör det möjligt att elda i pannan - på låg effekt - och få över värme till tanken, även om strömmen har gått.

Flödeskapaciteten på självcirkulation blir givetvis avsevärt lägre än om pumpen går.

Den exakta kapaciteten på självcirkulation bestäms av rördimension och avstånd, samt temperatur- och höjdskillnad mellan panna och tank.

Beroende på pannans effekt, kan kylningen på självcirkulation vara tillräcklig för att hålla pannans temperatur nere, men temperaturen kan gå upp så långt att pannans säkerhetssystem slår till (fläkten stängs av, SYR-ventil öppnar och kyler pannan, dragregulator stänger dragluckan etc.).

Vad man dock alltid har när man har självcirkulation är ett torrkokningsskydd.

Eftersom det alltid cirkulerar vatten mellan pannan och tanken kan inte pannan få slut på vatten och koka torrt.

Utan vatten kommer pannan med största sannolikhet förstöras och risken för brand är stor.

Strömmen gick och pannan kokade, trots att jag har en Laddomat med självcirkulation?

Självcirkulation är inte en garanti för att inte pannan ska bli överhettad.

Självcirkulation gör det möjligt att elda i pannan - på låg effekt - och få över värme till tanken, även om strömmen har gått.

Flödeskapaciteten på självcirkulation blir givetvis avsevärt lägre än om pumpen går.

Den exakta kapaciteten på självcirkulation bestäms av rördimension och avstånd, samt temperatur- och höjdskillnad mellan panna och tank.

Beroende på pannans effekt, kan kylningen på självcirkulation vara tillräcklig för att hålla pannans temperatur nere, men temperaturen kan gå upp så långt att pannans säkerhetssystem slår till (fläkten stängs av, SYR-ventil öppnar och kyler pannan, dragregulator stänger dragluckan etc.).

Vad man dock alltid har när man har självcirkulation är ett torrkokningsskydd.

Eftersom det alltid cirkulerar vatten mellan pannan och tanken kan inte pannan få slut på vatten och koka torrt.

Utan vatten kommer pannan med största sannolikhet förstöras och risken för brand är stor.

Kan jag använda Laddomat om jag inte har någon ackumulatortank?

Ja, det går att använda Laddomat utan ackumulatortank. Inkoppling bör dock ske enligt denna bild. Används Laddomat 21, 21-60, 21-100 eller M120 skall backventilen spärras.

Vad är fördelen med ErP-pumpar?

En ErP-godkänd pump har ungefär halva energiförbrukningen jämfört med en "gammal" pump på samma hastighet.
OBS På en Laddomat går det inte använda varvtalsregleringen utan pumpen skall alltid ställas på konstant flöde.

Vilka shuntmodeller passar Thermomatic på?

Alla våra aktuella Thermomatic-modeller passar givetvis på våra egna shuntventiler.

Till Thermomatic EC Home och CC så medföljer som standard montagesatser som gör att motorn går att montera på t.ex. ESBE VRG/VRB samt shuntventiler med samma hålbild som våra 
egna shuntventiler, vilket innebär de vanligaste bland övriga shuntventiler med 90° vridningsvinkel.

För andra shuntventilsmodeller med 90° vridningsvinkel finns speciella montagesatser att beställa.

Andra pumpen blinkar när första pumpen är igång?

Den pump som inte är igång kan börja blinka då den snurrar med (baklänges) pga. vattenflödet som går genom den. Detta är helt normalt och inget som påverkar funktionen.

Hur vet jag vilken temperatur min termostatpatron öppnar vid?

Ett fyrsiffrigt typnummer är instansat på sidan av patronen. Detta nummer talar om öppningstemperaturen.
Du hittar alla beteckningar och temperaturer som finns tillgängliga här.